Díky podpoře a konstruktivnímu přístupu starosty města Kolín, Mgr. Michaela Kašpara, byla dohodnuta dlouhodobá spolupráce projektu e-bullet.cz a města Kolín ( Návštěvník | mukolin.cz ), týkající se zejména medializace a zviditelnění města Kolín společně s celým regionem prostřednictvím ojedinělého nadregionálního projektu e-bullet.cz.  Naopak město Kolín bude prostřednicvím svých komunikačních kanálů zveřejňovat novinky o projektu e-bullet.cz,  případně se bude po jeho realizaci na některých prezentačních nebo charitativních akcích přímo podílet.
Poděkování za podporu projektu e-bullet.cz  patří také naší domovské obci Malotice ( https://www.malotice-obec.cz/index.asp ), vedené paní starostkou Radkou Jirkovskou. Stejným způsobem jako s městem Kolín, bude náš projekt  propagačně a informačně kooperovat  také s obcí Malotice.