Uplynulá projektová fáze se nesla ve znamení změny dodavatele elektromotorů a následné vypořádání se těmito komplikacemi, které měly vliv na konstrukci.

Neočekávané úpravy

Během výběrového řízení na elektromotory jsme byli nuceni změnit jejich dodavatele. To si vyžádalo dodatečné konstrukční úpravy na sub rámech a převodovkách. Rámy bylo nutné uzpůsobit jak nové zástavbě, tak i marginálním změnám v závěšení kol.

ebullet_elektromotory_2

Optimalizace ozubeného převodu (2. verze)

Synergicky došlo k úpravě převodového poměru pohonu. Projekt e-Bullet však počítá s vyměnitelným ozubeným kolem v několika variantách. Jednotlivá ozubená kola je možné měnit a tím upravovat jízdní vlastnosti celého vozu. Na závěr patří pochvala týmu za příkladnou optimalizaci velikosti a polohy převodové skříně. Tyto modifikace mají pozitivní vliv na momenty setrvačnosti vozu, přičemž jsme dosáhli lepšího rozložení hmoty.

ČTĚTE: Úprava karoserie – Řez podlahy